Oracle VirtualBox przydatne poradniki

Tworzenie maszyny wirtualnej

W celu utworzenia maszyny wirtualnej w programie Oracle VirtualBox należy wybrać opcję „New” z menu „File” lub kliknąć przycisk „New” w głównym oknie aplikacji.

W programie VirtualBox wykonywanie najważniejszych czynności jest możliwe w oknach występujących w dwóch formach — „trybu przewodnika” i „trybu eksperta”. Zmiana trybu jest możliwa przy użyciu przycisku „Guided Mode” lub „Expert Mode” w dolnej części okna. W trybie eksperckim wszystkie opcje pozbawione wyjaśnień zgrupowane są w jednym oknie. W trybie przewodnika poszczególne opcje możemy zmienić na wydzielonych stronach kreatora wzbogaconych o pełne wyjaśnienie danej funkcji. Na zrzutach ekranowych przedstawiony jest „Expert Mode”.

Okno tworzenia maszyny wirtualnej

Jedną z ważniejszych informacji podawanych podczas tworzenia maszyny wirtualnej jest jej nazwa. Nie musi ona zawierać nazwy i wersji systemu operacyjnego, ale jeśli w nazwie maszyny podana zostanie nazwa systemu, VirtualBox automatycznie dobierze kolejne ustawienia. Jeśli tak się nie stanie, sami musimy wskazać pożądany system operacyjny wraz z jego wersją oraz architekturą (32-bitowy lub 64-bitowy). Kolejnym wymaganym parametrem jest przydzielona pamięć operacyjna. Uwaga: suwak tej właściwości jest podzielony na część zieloną i część czerwoną — nie należy przekraczać wartości oznaczanych na zielono, gdyż może to zagrozić stabilności „gospodarza”, czyli komputera uruchamiającego maszynę.

Okno tworzenia dysku dla maszyny wirtualnej

Maszyna wirtualna najczęściej do działania wymaga też dysku twardego. Dysk maszyny wirtualnej z perspektywy systemu „gospodarza” jest zwykłym plikiem. Z perspektywy systemu uruchamianego w maszynie będzie to jednak fizyczny nośnik danych. Dysk twardy tworzony jest w osobnym kreatorze, w którym podajemy pojemność dysku oraz jego rodzaj — dysk może być bowiem statyczny („fixed”; wielkość pliku zawierającego dane jest identyczna z pojemnością dysku z perspektywy systemu w maszynie; dysk tworzy się wolno i zajmuje więcej miejsca, ale wydajność maszyny jest większa) lub dynamiczny (plik przechowujący dane nośnika jest jak najmniejszy; maszyna może działać odrobinę wolniej). VirtualBox obsługuje również inne prócz własnego formaty plików dysków twardych, lecz najczęściej nie ma potrzeby zmiany tej opcji.


Aby korzystać z maszyny wirtualnej, najpierw należy zainstalować w niej system operacyjny. Przy pierwszym uruchomieniu nowo utworzonej maszyny należy wskazać plik ISO zawierający obraz systemu lub napęd optyczny twojego komputera, gdzie znajduje się już płyta z systemem. Następnie należy zupełnie standardowo zainstalować system operacyjny.

Okno pierwszego uruchomienia maszyny

Podczas korzystania z maszyny, warto korzystać z tzw. migawek. Migawka jest to zapisany w danym momencie stan maszyny, który w dowolnym momencie można przywrócić. Dobrą praktyką jest wykonanie migawki zaraz po zainstalowaniu systemu, by móc błyskawicznie przywrócić jego stan w razie potrzeby. Migawki dzielą się na „offline” — wykonane przy wyłączonym systemie oraz „online” — stworzone przy uruchomionej maszynie.