Oracle VirtualBox przydatne poradniki

Konfiguracja połączenia sieciowego maszyny oraz tworzenie sieci między maszynami

Użytkownik ma możliwość konfiguracji ośmiu interfejsów sieciowych w maszynie wirtualnej. Każdy może być skonfigurowany w innym trybie. Najważniejsze z nich zostały wymienione poniżej.

Okno ustawień maszyny, sieć

Maszyny wirtualne programu VirtualBox mogą być konfigurowane przy użyciu konsolowego programu VboxManage oraz za pomocą graficznej aplikacji Oracle VM VirtualBox Manager, która jest prostsza w obsłudze, lecz dla utrzymania prostoty niektóre funkcje są w niej ograniczone lub usunięte. W interfejsie graficznym użytkownik może skonfigurować maksymalnie cztery wirtualne karty sieciowe dla jednej maszyny. Konfiguracja niewidocznych interfejsów jest możliwa wyłącznie za pomocą konsolowego narzędzia VboxManage.

Aby zmodyfikować interfejsy sieciowe maszyny, kliknij PPM jej nazwę, wybierz „Settings”, a w oknie ustawień wskaż sekcję „Network”. Tam znajdują się cztery karty umożliwiające zmianę ustawień pierwszych czterech interfejsów sieciowych. W celu modyfikacji niewidocznych w interfejsie graficznym kart sieciowych należy użyć polecenia VBoxManage modifyvm wraz z odpowiednimi parametrami opisanymi w dokumentacji aplikacji, która dostępna jest w menu „Help”.

Na kartach konfiguracji interfejsów sieciowych oraz w menu głównym okna uruchomionej maszyny można tymczasowo wyłączyć dostęp do sieci poprzez „odłączenie kabla” — opcja „Cable connected”.


W celu utworzenia sieci wewnętrznej w oknie ustawień każdej maszyny wirtualnej, którą chcesz dołączyć do tworzonej sieci, w sekcji „Network” w dowolnej karcie sieciowej ustaw tryb na „Internal network” oraz podaj nazwę identyczną dla każdej maszyny. Poszczególnym maszynom należy przydzielić adresy IP — można wykonać to manualnie, można też stworzyć serwer DHCP. Jeśli nie ma możliwości utworzenia wewnątrz jednej z maszyn serwera DHCP, można skorzystać z narzędzia wbudowanego w program VirtualBox. W tym celu skorzystaj z narzędzia VboxManage.

VBoxManage dhcpserver add --netname intnet --ip 192.168.1.1 --netmask 255.255.255.0 --lowerip 192.168.1.20 --upperip 192.168.1.30

W powyższym poleceniu należy uzupełnić kolejno: nazwę sieci wewnętrznej, adres IP serwera DHCP VirtualBoksa, maskę sieci, najniższy oraz najwyższy adres zakresu przydzielanych adresów.