Oracle VirtualBox przydatne poradniki

Integracja maszyny wirtualnej z systemem „gospodarzem”

Aby korzystać z maszyny wirtualnej, nie ma potrzeby integrować jej z „gospodarzem”, czyli systemem uruchamiającym maszynę. Jednakże komfort korzystania z maszyny niezintegrowanej jest dużo mniejszy, gdyż niektóre funkcje VirtualBoksa są niedostępne. Sama integracja jest bardzo prosta, polega bowiem na zainstalowaniu zestawu sterowników w goszczonym systemie operacyjnym. Zalety instalacji sterowników VirtualBoksa są następujące:


Aby zintegrować maszynę ze swoim systemem należy zainstalować sterowniki dołączone do programu VirtualBox w formie pliku ISO. Twoja maszyna musi posiadać napęd optyczny, aby go odczytać. Sterowniki są dostępne dla systemów Windows począwszy od NT 4.0, systemów linuksowych Ubuntu, Fedora, Oracle Linux, RedHat Enterprise, openSUSE, a także dla systemów Solaris i OS/2.

W uruchomionej maszynie wskaż opcję „Install Guest Additions CD Image”. Następnie przejdź do zawartości napędu optycznego — w systemach Windows będzie to pozycja okna „Mój komputer”, w systemach linuksowych należy skorzystać z polecenia „mount” w terminalu lub użyć odpowiedniego polecenia używanego menadżera plików.

Okno maszyny wirtualnej, Windows XP — instalacja sterowników

W zależności od używanego systemu operacyjnego, uruchom odpowiedni instalator. W wersji dla Windows należy zaakceptować licencję oraz, czasem, zgodzić się na instalację sterownika bez certyfikatu. W wersji dla systemów linuksowych należy uruchomić skrypt instalacji jako administrator.

Uwaga: repozytoria niektórych dystrybucji Linuksa zawierają komponenty integracyjne VirtualBoksa — warto wtedy skorzystać z nich zamiast z wersji dostarczonej do programu.