Oracle VirtualBox przydatne poradniki

Import i eksport maszyny wirtualnej oraz montowanie wirtualnego dysku do maszyny

W celu wyeksportowania maszyny wirtualnej lub kilku maszyn wirtualnej, należy zaznaczyć wybrane z nich, a następnie z menu „File” wybrać opcję „Export appliance”. W oknie eksportu można podać dodatkowe informacje nt. maszyny i jej autorów. VirtualBox stosuje dość efektywną kompresję przy eksporcie, dlatego wykonanie tej czynności może znacząco ułatwić przenoszenie maszyny między komputerami.

Uwaga: przy eksporcie zapisywany jest aktualny stan maszyny bez migawek!

Okno eksportu maszyny wirtualnej

Aby zaimportować maszynę wirtualną, należy z menu „File” wybrać „Import appliance”, a następnie w oknie importu wskazać odpowiedni plik OVA. Istnieje możliwość zmiany niektórych parametrów maszyny, m.in. pamięci RAM, karty sieciowej, typu systemu, przed zaimportowaniem jej.

Okno importu maszyny wirtualnej


Aby przenieść dysk wirtualny maszyny na inny komputer lub wykonać jego kopię, należy skopiować plik, najczęściej w formacie VDI. Pliki dysków maszyn mogą znajdować się w dowolnym miejscu na komputerze, jednakże VirtualBox w domyślnej konfiguracji tworzy je podczas tworzenia maszyny wewnątrz folderu gromadzącego maszyny. Aby dostać się do pliku dysku, kliknij PPM w oknie głównym programu na pozycji wybranej maszyny i wybierz z kontekstowego menu „Show in file explorer”, następnie odnajdź plik z rozszerzeniem „vdi”.

Aby umożliwić maszynie wirtualnej korzystanie z dysku VDI, należy dołączyć go w jej ustawieniach oknie ustawień maszyny w sekcji „Storage”, gdzie do interfejsu SATA lub IDE należy dodać plik — jest to proste i intuicyjne. Jeśli w istniejących interfejsach nie ma już wolnych miejsc, należy stworzyć kolejny interfejs IDE lub SATA, korzystając z przycisku umieszczonego w dolnej części okna.

Jak już wspomniano, pliki dysków wirtualnych mogą znajdować się w dowolnym miejscu, jednakże dobra praktyką jest umieszczanie plików dysku używanego w danej maszynie w folderze tej maszyny. Takie zachowanie umożliwia zachowanie porządku w plikach. W tym celu przed dołączeniem dysku VDI do maszyny, umieść plik w folderze maszyny — aby go otworzyć, kliknij PPM wybraną maszynę i wybierz „Show in file explorer”.